Start

Ubezpieczenie na życie dziecka (i Ciebie) + długoterminowe oszczędzanie na przyszłość dziecka

Ubezpieczenie jest gwarancją, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, dziecko otrzyma solidne wsparcie finansowe. Pieniądze na studia, pierwszy samochód czy wkład na mieszkanie – potrzeb z pewnością nie zabraknie. Z ubezpieczeniem możesz mieć pewność, że Twoje dziecko będzie mogło zrealizować swoje plany w przyszłości. Zainwestuj część lub całą kwotę 500+ w przyszłość swojego dziecka!

DLACZEGO WARTO?

Gwarancja wypłaty – Masz 100% pewność! Zawierając umowę, umawiasz się na minimalną kwotę, jaką dziecko otrzyma w określonym przez Ciebie, ważnym momencie swojego życia. Dzięki temu wiesz, że bez względu na to, co przyniesie przyszłość, otrzyma ono pieniądze na realizację swoich planów.

 

Premie roczne i premia końcowa –  Masz możliwość uzyskania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wartość oszczędności dla dziecka.

 

Rozsądna wysokość wpłat – wpłacając dopasowaną do potrzeb kwotę, masz możliwość zgromadzenia znacznej sumy pieniędzy na realizację planów dziecka. W zależności od potrzeb i możliwości możesz tym samym zapewnić bliskim istotne wsparcie finansowe nie obciążając przy tym swojego budżetu. W tym rozwiązaniu możesz zadecydować czy dostosowywać wartość składki do inflacji. Dzięki temu możesz urealnić kwotę świadczenia (uwzględnić utratę wartości pieniądza w czasie).

 

Swobodny wybór – Sam określasz kiedy dziecko otrzyma zgormadzone oszczędności (maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy po ukończeniu przez dziecko 25 roku życia). Wypłata oszczędności może być jednorazowa lub w 4 równych ratach wypłaconych co rok. Dzięki temu możesz zaplanować np.,. finansowanie studiów dziecka

 

Rozszerzenie ochrony dla dziecka – w ramach produktu możesz rozszerzyć ochronę dla dziecka na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz pobytu w szpitalu i operacji.

 

Zabezpieczenie planu Twojego dziecka – Twoje życie i zdrowie też może być objęte ubezpieczeniem –  w razie zachorowania na poważną chorobę, niezdolności do pracy, poważnego inwalidztwa lub gdyby Ciebie zabrakło Ubezpieczyciel przejmie obowiązek regularnego opłacania składek, aż do końca trwania umowy.

 

Brak podatku od dochodów kapitałowych –  Pieniądze, które otrzymasz na koniec okresu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem od dochodów kapitałowych (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).

UBEZPIECZENIE W PIGUŁCE

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Dla dziecka, które w dniu podpisania umowy ukończyło 3 miesiąc życia i nie ukończyło 16 roku życia. Umowa może być zawarta przez rodzica lub inną osobę pełnoletnią np. ciocię, dziadka przy udziale opiekuna prawnego dziecka – to idealny prezent na urodziny dziecka, chrzciny i inne okazje.

 

Czas trwania umowy: 
Minimalnie 10 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez dziecko 25. roku życia.

 

Wysokość wpłat:
Od 125 zł miesięcznie.

 

Wypłata oszczędności:
Jednorazowa na koniec trwania ubezpieczenia oszczędnościowego lub w 4 równych ratach wypłacanych co rok po zakończeniu ochrony.

 

Sposób lokowania przez środków zgromadzonych ze składek:
Masz do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania: konserwatywny lub zrównoważony.

​     Możliwości zmian:

  1. zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych – możliwa w dowolnym momencie,
  2. zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
  3. zmiana wysokości składki – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć; od pierwszej rocznicy umowy możesz ją częściowo obniżyć.
Możesz rozszerzyć zakres ochrony dla dziecka poprzez zawarcie umów dodatkowych. Masz również możliwość zawarcia umów dodatkowych dla siebie.

Umowy dla dziecka (Ubezpieczonego):

  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania dziecka
  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji

 

Umowy dla Ubezpieczającego:

  • Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
  • Kompleksowe ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania
  • Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci
  • Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego uszczerbku

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?