Oszczędności

Ubezpieczenie na życie + długoterminowe oszczędzanie na dowolny cel

Ubezpieczenie to pozwoli Ci mieć adekwatne do indywidulanych oczekiwań ubezpieczenie na życie, a na koniec umowy zgromadzić zaplanowaną kwotę, by w określonym czasie skorzystać z niej i spełnić założony plan.

DLACZEGO WARTO?

Zabezpieczenie bliskich – w ramach umowy masz zapewnione ubezpieczenie na życie, dzięki temu możesz być pewny, że jeśli cię zabraknie twoi bliscy otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe. Jeśli zaś dożyjesz do końca umowy to zrealizujesz swoje plany i założenia.

 

Możliwość ubezpieczenia 16 latka – możliwość zgromadzenia kapitału dla osoby niepełnoletniej. Dodatkowo istnieje możliwość dodatkową ochronę o pobyt w szpitalu i operacji.

 

Rozsądna wysokość opłat – wpłacając minimum dopasowaną do potrzeb kwotę, masz możliwość zgromadzenia znacznej sumy pieniędzy. W zależności od potrzeb i możliwości możesz tym samym zapewnić bliskim istotne wsparcie finansowe nie obciążając przy tym swojego budżetu.

 

Szeroki zakres ochrony i możliwość przejęcia opłacania składek – klient ma możliwość skorzystania z 9 umów dodatkowych np. poważnej choroby czy niezdolności do pracy. Wybierając opcję przejęcie opłacenia składek klient ma pewność, że w trudnych sytuacjach życiowych to Ubezpieczyciel będzie opłacać składki do końca trwania umowy, co umożliwi realizację założonego celu.

UBEZPIECZENIE W PIGUŁCE

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 16 rok życia i nie ukończyły 66 roku życia.

 

Czas trwania umowy: 
Minimalnie 10 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez ubezpieczonego 75 roku życia.

 

Wysokość wpłat:
Od 165 zł miesięcznie.

 

Sposób lokowania przez środków zgromadzonych ze składek:
Masz do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania: konserwatywny lub zrównoważony.

​     Możliwości zmian:

 1. zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych – możliwa w dowolnym momencie,
 2. zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
 3. zmiana wysokości składki – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć; od pierwszej rocznicy umowy możesz ją częściowo obniżyć.
 4. zmiana częstotliwości wpłat – możliwa do wyboru: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna
 5. przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe – umożliwi Ci utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej bez konieczności opłacania składki,
W ramach ubezpieczenia klient może wykupić umowy dodatkowe. Dzięki temu rozszerzysz zakres ochrony i uzyska dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby lub innych nieszczęśliwych zdarzeń.

Umowy dodatkowe:

 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności do pracy
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego uszczerbku
 • Ubezpieczenie dodatkowe kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania
 • Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
 • Kompleksowe ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania
 • Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego uszczerbku

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?