Ochrona

Ochrona Twoich najbliższych przed zobowiązaniami finansowymi np. kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, firmowy, leasing

Ubezpieczenie jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacji kiedy posiadasz spore zobowiązania finansowe. Dzięki ubezpieczeniu masz pewność, że kiedy Ciebie zabraknie Twoi bliscy otrzymają świadczenie, które pozwoli im uregulować zobowiązania i utrzymać standard życia na niezmienionym poziomie.

DLACZEGO WARTO?

Gwarancja wypłaty – Masz 100% pewność! Zawierając umowę, umawiasz się na minimalną kwotę, jaką dziecko otrzymasz po okresie trwania polisy. Dzięki temu otrzymasz pieniądze na realizację swoich planów.
Premie roczne i premia końcowa – Masz możliwość uzyskania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wartość Twoich oszczędności.

 

Zabezpieczenie bliskich – W ramach umowy masz zapewnione ubezpieczenie na życie, dzięki temu możesz mieć pewność, że w razie śmierci Twoi bliscy otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe, które pozwoli im utrzymać obecny poziom życia, spłacić kredyt czy sfinansować edukację dziecka.

 

Szeroki zakres ochrony i możliwość przejęcia opłacenia składek – masz możliwość skorzystania z 9 umów dodatkowych np. poważnej choroby czy niezdolności do pracy. Wybierając opcję przejęcie opłacenia składek masz z kolei pewność, że w trudnych sytuacjach życiowych to Ubezpieczyciel będzie opłacać składki do końca trwania umowy, co umożliwi realizację założonego celu.

 

Brak podatku od dochodów kapitałowych – Pieniądze, które otrzymasz na koniec okresu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem od dochodów kapitałowych (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).

UBEZPIECZENIE W PIGUŁCE

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 71 roku życia.

 

Czas trwania umowy: 
Minimalnie 5 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez ubezpieczonego 75 roku życia.

 

Wysokość wpłat:
Od 40 zł miesięcznie.

 

Ochrona dziecka w umowach dodatkowych:
Na wypadek w szpitalu lub operacji, niezdolności do samodzielnej egzystencji, poważnego zachorowania (11 chorób).

​     Możliwości zmian:

  1. zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych – możliwa w dowolnym momencie,
  2. zmiana wysokości składki – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć; od pierwszej rocznicy umowy możesz ją częściowo obniżyć.

zmiana częstotliwości wpłat – możliwa do wyboru: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna

Możesz rozszerzyć zakres ochrony dla dziecka poprzez zawarcie umów dodatkowych. Masz również możliwość zawarcia umów dodatkowych dla siebie.

Umowy dla dziecka (Ubezpieczonego):

  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania dziecka
  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji

 

Umowy dla Ubezpieczającego:

  • Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
  • Kompleksowe ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania
  • Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci
  • Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego uszczerbku

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?