Kapitał

Ochrona ubezpieczeniowa połączona z oszczędzaniem (alternatywa dla lokat bankowych)

Łączysz zabezpieczenie zgromadzonego kapitału z ubezpieczeniem na życie – w przypadku śmierci Twoi bliscy otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe już od pierwszego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.

DLACZEGO WARTO?

Gwarancja wypłaty – Masz 100% pewność, że na koniec okresu ubezpieczeniowego otrzymasz kwotę nie niższą niż suma wszystkich wpłaconych składek w okresie ich opłacenia .

 

Gwarantowana wartość wykupu w razie rezygnacji z umowy – jeżeli sytuacja życiowa zmusi Cię do rezygnacji z ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki zawarłeś umowę, gwarantujemy Ci wypłatę kwoty, która będzie co najmniej taka, jaką podajemy w Twojej polisie,

 

Premie roczne – wszystkie przyznane premie roczne będą wypłacone w przypadku dożycia do końca okresu umowy lub śmierci Ubezpieczonego, a jeśli zrezygnujesz z umowy, ubezpieczyciel wypłaci wskazaną w polisie część dotychczas przyznanych premii rocznych,

 

Rozważna strategia lokowania środków i możliwość otrzymania premii – ubezpieczyciel stara się powiększyć kwotę, którą otrzymasz na koniec umowy poprzez lokowanie nie mniej niż 70% środków w obligacje Skarbu Państwa Polskiego lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności podmiotu, który je wystawił. Pozostałą część ulokuje w inne instrumenty finansowe.

 

W konsekwencji tego masz możliwość otrzymania premii rocznych oraz premii końcowej, które powiększą kwotę wypłacaną na koniec umowy.

 

Korzyści prawno–podatkowe:
– pieniądze, które otrzymasz na koniec umowy, nie będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych,
– w przypadku śmierci Ubezpieczonego, świadczenie z tytułu umowy nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn,
– możesz przekazać prawo do swoich pieniędzy wedle uznania, bo nie ogranicza Cię kolejność wskazana w przepisach dotyczących dziedziczenia.

 

Mała liczba ograniczeń odpowiedzialności
Wypłacimy świadczenie z tytułu śmierci w pełnej wysokości, poza przypadkami smobójstwa w pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia oraz świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zmieszkach lub aktach terroru.

UBEZPIECZENIE W PIGUŁCE

Dla kogo przeznaczone ubezpieczenie na życie? 
dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 16 rok życia i nie ukończyły 71 roku życia.

 

Czas trwania umowy:

umowa może być zawarta na okres od 7 do 25 lat, z ochroną ubezpieczeniową maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 80. roku życia. Ty decydujesz o czasie trwania umowy i liczbie składek w ramach wybranego okresu ubezpieczenia.

 

Wysokość wpłat:

płacisz od 2 do 5 składek rocznych w pierwszych latach, w zależności od wybranego okresu ubezpieczenia możesz wpłacić łącznie od 80 tys. aż do 5 mln zł.

 

Połączenie ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania:
Przez cały czas umowy gwarantujemy Ci  ochronę ubezpieczeniową, a na koniec umowy – gwarantowaną sumę ubezpieczenia, określoną przy zawarciu umowy.

 

Opcja gwarancji zwrotu składek:
Jeżeli zawarłeś umowę z opcją gwarancji zwrotu wpłaconych składek, wypłacimy świadczenie z tytułu dożycia, równe wyższej z kwot: gwarantowaną sumę ubezpieczenia, powiększoną o zadeklarowane w czasie trwania umowy premie roczne i końcową albo sumę składek, wpłaconych z tytułu umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?