Emerytura

Ubezpieczenie na życie + długoterminowe oszczędzanie na emeryturę

Dzięki systematycznym wpłatom zgromadzisz kapitał pozwalający na utrzymaniu komfortu i standardu życia na obecnym poziomie po przejściu na emeryturę oraz będziesz objęty ochroną posiadając wartościowe ubezpieczenie na życie.

DLACZEGO WARTO?

Gwarancja wypłaty – Masz 100% pewność! Zawierając umowę, umawiasz się na minimalną kwotę, jaką dziecko otrzymasz po okresie trwania polisy. Dzięki temu otrzymasz pieniądze na realizację swoich planów.

 

Premie roczne i premia końcowa –  Masz możliwość uzyskania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wartość Twoich oszczędności.

 

Zabezpieczenie bliskich – W ramach umowy masz zapewnione ubezpieczenie na życie, dzięki temu możesz mieć pewność, że w razie śmierci Twoi bliscy otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe, które pozwoli im utrzymać obecny poziom życia, spłacić kredyt czy sfinansować edukację dziecka.

 

Szeroki zakres ochrony i możliwość przejęcia opłacenia składek – masz możliwość skorzystania z 9 umów dodatkowych  np. poważnej choroby czy niezdolności do pracy. Wybierając opcję przejęcie opłacenia składek masz z kolei pewność, że w trudnych sytuacjach życiowych to Ubezpieczyciel będzie opłacać składki do końca trwania umowy, co umożliwi realizację założonego celu.

 

Brak podatku od dochodów kapitałowych –  Pieniądze, które otrzymasz na koniec okresu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem od dochodów kapitałowych (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).

UBEZPIECZENIE W PIGUŁCE

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 66 roku życia.

 

Czas trwania umowy: 
Minimalnie 10 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez ubezpieczonego 75 roku życia.

 

Wysokość wpłat:
Od 165 zł miesięcznie.

 

Sposób lokowania przez środków zgromadzonych ze składek:
Masz do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania: konserwatywny lub zrównoważony.

​     Możliwości zmian:

 1. zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych – możliwa w dowolnym momencie,
 2. zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
 3. zmiana wysokości składki – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć; od pierwszej rocznicy umowy możesz ją częściowo obniżyć.
 4. zmiana częstotliwości wpłat – możliwa do wyboru: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna
 5. przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe – umożliwi Ci utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej bez konieczności opłacania składki,
W ramach ubezpieczenia możesz dokupić umowy dodatkowe. Dzięki temu rozszerzysz zakres ochrony i uzyskasz dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby lub innych nieszczęśliwych zdarzeń.

Umowy dodatkowe:

 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek niezdolności do pracy
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego uszczerbku
 • Ubezpieczenie dodatkowe kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania
 • Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
 • Kompleksowe ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania
 • Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego uszczerbku

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?