Benefity pozapłacowe

Benefity pozapłacowe = Pracownicze Ubezpieczenie Oszczędnościowe to indywidualna polisa oszczędnościowa jako program lojalnościowy lub nagroda dla Twoich pracowników z korzyściami podatkowymi dla Ciebie jako Pracodawcy.

Pracownicze Ubezpieczenie Oszczędnościowe to innowacyjne na polskim rynku rozwiązanie ubezpieczeniowo-oszczędnościowe. Zostało skonstruowane tak, żeby zapewnić pracownikowi i jego najbliższym ochronę finansową w przypadku śmierci oraz możliwość oszczędzania na realizację dowolnych planów w przyszłości, a w ramach umów dodatkowych zapewnić ochronę również w sytuacji wypadku lub choroby. Produkt może stanowić świetne uzupełnienie lub alternatywę dla Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK.

W RAMACH BENEFITU MOŻESZ WYBRAĆ WSZYTSKIE PRODUKTY Z WYŻEJ WYMIENIONYCH z naszej oferty: wypunktować + podlinkować do poszczególnych produktów!

DLACZEGO WARTO?

Gwarancja zwrotu wpłaconych środków – Możesz mieć pewność, że nie stracisz. Gwarantujemy wysokość świadczenia ubezpieczeniowego i co więcej przewidujemy premie podnoszące jego wysokość.

 

Brak podatku dochodowego i spadkowego – Ochrona Twoich oszczędności przed Urzędem Skarbowym (kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowy są wolne od podatku) oraz zgodnie z Kodeksem Cywilnym suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym

 

Dowolny uposażony – Zapiszesz zgromadzone pieniądze komu chcesz! Polisa to jedyne rozwiązanie, które umożliwi Ci: przekazanie po śmierci dowolnej kwoty, dowolnej osobie i to bez żadnych podatków.

 

Ograniczona egzekucja sądowa – Świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega egzekucji sądowej w ¾ częściach tego świadczenia.

 

Inwestowanie na całym świecie – WITH-PROFITS FUND fundusz inwestycyjny podlegający Komitetowi With-Profits. Strategia oparta na odpowiednio dobranych aktywach o różnym poziomie ryzyka, z rynku polskiego i z zagranicy z możliwością wyboru 2 profili inwestycyjnych: konserwatywny lub zrównoważony

 

Ochrona ubezpieczeniowa – Zabezpiecz Siebie i swoich bliskich na wypadek choroby, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

OBUPULNE KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA I PRACODAWCY:

1.KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

Pewność, że Pracownik i jego rodzina są zabezpieczeni w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń – Ubezpieczenie daje pewność, że ani pracownik, ani członkowie jego rodziny nie pozostaną bez środków do życia w przypadku zajścia nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

 

Indywidualny zakres ochrony – Możliwość indywidualnej konstrukcji umowy, dopasowanej do potrzeb preferencji pracownika.

 

Brak podatków za wypłacone świadczenia – Wszystkie świadczenia wypłacane ubezpieczonym i ich uposażonym są wolne od podatku od spadków i darowizn i od podatku dochodowego oraz nie podlegają rozliczeniu PIT.

 

Możliwość indywidualnej kontynuacji umowy – W przypadku zakończenia współpracy z pracodawcą, pracownik ma prawo skorzystać z opcji indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia (cesja).

2.KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

Składka stanowi koszt uzyskania przychodu – Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenie pracowników

 

składka zwolniona ze składek ZUS –przy spełnieniu warunków: świadczenie jest korzyścią materialną pracownika, świadczenie wynika z regulaminu wynagradzania, pracownicy finansują jedynie część świadczenia (partycypacja), świadczenie jest realizowane na rzecz pracownika

 

zwolnienie z wypłaty odprawy pośmiertnej dobry wizerunek pracodawcy – Zarządy i szefowie firm decydujący o zakupie ubezpieczenia dla pracowników są postrzegani jako osoby troszczące się o pracowników i ich najbliższych.

 

Narzędzie do motywacji pracowników – Indywidualnie skonstruowany program oszczędnościowy, jako atrakcyjny dodatek do wynagrodzenia może stanowić ważny element polityki socjalnej firmy. Dzięki temu zwiększa się lojalność pracowników, którzy czują się docenieni i mocniej związani z firmą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?